Cedaw in Action

ກອງປະຊຸມທົບທວນ, ປຶກສາຫາລືວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ.

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2016, ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທົບທວນ, ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕ້ານ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ຂຶ້ນ,  ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ຶອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຄກມ ກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 41 ທ່ານ, ຍິງ 37 ທ່ານ, ຊາຍ 4  ທ່ານ.

ຄກມຊ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການສຶກສາ: ຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ສຳລັບໃຫ້ບໍລິການ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016  ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ການສຶກສາຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ສຳລັບໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ຍິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໃນ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮັກສາການປະທານ ຄກມຊ, ຮອງປະທານສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ນາງ Anna Karin Jatfors ຮອງຫົວໜ້າອົງການ UN Women ປະຈຳຂົງເຂດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ. 

ກອງປະຊຸມສະຫຼູບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ

ກອງປະຊຸມສະຫຼູບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2015-2016 ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ(ຄກມຊ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2016 ຢູ່ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ (ICTC) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ມີຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງພະແນກ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ (ຄກມ), ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ມີເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 72 ທ່ານ, ຍິງ 63 ທ່ານ, ຊາຍ 9 ທ່ານ. 

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການສຶກສາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ເພື່ອໂຄສະນາຜີຍແຜ່ຜົນການສຶກສາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 2013 ຂອງບັນດານັກເດີນສໍາຫຼວດ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັທີ 10 ມີນາ ປີ 2016  ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາຫຼັບປະຊາກອນໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການສຶກສາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນສະຫວາດ ບຸບຜາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກໍາມະການ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ), ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະທ່ານ ນາງ ຄາລີນາ ອິມໂມເນັ້ນ ຜູ້ປະສານງານ ສປຊ ມີບັນດາປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ວິຊາການ ຄກມ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາທຸຕານຸທູດ ເຂົ້າຮ່ວມ   

  • ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກ ຄົນ.

  • ອອກແຮງປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

  • ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ພັດທະນາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
  • ນ້ຳໃຈວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ໝັ້ນຍືນ!
  • ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.